Týr Logo

Samhällsviktiga organisationer

Samhällsviktiga organisationer

Vi som företag uppmuntrar ideellt engagemang i allmänhet och engagemang i samhällsviktiga organisationer i synnerhet.

Att vara ideellt engagerad eller tidvis tjänstgöra i en samhällsviktig organisation innebär att du gör en samhällsinsats vid sidan av det ordinarie arbetet. Vissa engagemang kan innebära att du har beredskap eller att du har obligatoriska övningar förlagda under året. Det är under dessa perioder det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet eller längre frånvaro på okänd ort. För att kunna vara ledig från det ”vanliga” arbetet för att göra insatser och delta i övningar behövs godkännande från den ordinarie arbetsgivaren, om det inte sker i exempelvis Försvarsmaktens regi.

Strategiskt samarbete med Försvarsmakten

Vi som företag har en generös policy i syfte att stödja den enskilda medarbetaren i dennes engagemang för ett mer robust Sverige. Genom ett strategiskt samarbete med Försvarsmakten kring kompetensförsörjning vill vi och Försvarsmakten underlätta för våra anställda att ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som man har en anställning hos oss.

Därutöver vill vi aktivt arbeta med att skapa en hållbar arbetsmarknad och även bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, ökad mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med sin personalförsörjning. För oss som ett försvarsnära företag möjliggör det ett svårslaget kunskapsutbyte.

Utöver Försvarsmakten (https://www.forsvarsmakten.se/sv/) ser vi gärna att vår personal är engagerad i exempelvis sjöräddningen (https://www.sjoraddning.se/), fjällräddningen (https://fjallraddningen.se/) och brandförsvaret (https://blideltidsbrandman.nu/) eller en frivillig försvarsorganisation (https://www.frivilligutbildning.se).

Visste du att

I Sverige engagerar sig varannan person ideellt i någon av landets fler än 250 000 ideella organisationer.

51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna.

I snitt lägger de engagerade 18 timmar var i månaden på sitt engagemang.

3,32 procent av BNP är värdet av det ideella arbetet i Sverige, vilket motsvarar 131 miljarder kronor.

Týr Cyber Defense uppmuntrar ideellt engagemang i allmänhet och engagemang i samhällsviktiga organisationer i synnerhet.

Källor (https://ideella-sverige.confetti.events/), Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019, Ersta Sköndal Bräcke högskola, SCB och Volontärbarometern 2021.