Týr Logo

Introduktion till Týr

Týr Cyber Defense är ett specialistnätverk inom IT- och informationssäkerhet. Vi erbjuder seniora konsulter från en samlad aktör inom säkerhetsskydd, IT- och informationssäkerhet. Vi är främst verksamma inom försvarsindustrin och myndighetsvärlden men hjälper även företag inom segmentet kritisk infrastruktur. Utöver egen personal jobbar vi med att knyta till oss duktiga egenkonsulter som delar våra värderingar kring en säkrare nutid. Vi hjälper även flertalet av våra uppdragsgivare med strategisk rekrytering av specialister.