Týr Cyber Defense är ett specialistnätverk inom it- och informationssäkerhet med egen personal och underkonsulter. Vi erbjuder seniora specialister inom säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet. Vi är verksamma inom försvarsindustrin, hos myndigheter och företag med kritisk infrastruktur.

Vi hjälper även flertalet av våra uppdragsgivare med strategisk rekrytering av specialister.Säkerhetsarkitektur

Vi har bred kunskap och många års erfarenhet från försvarsindustrin i att bygga säkra system, både i ett produkt- såväl som ur ett infrastrukturperspektiv. Oavsett om det är övergripande arkitektur eller detaljerad design finns vi där för er som en integrerad del av ert team.

Regelverksefterlevnad

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad (GRC) är viktigare än någonsin tidigare i det mer dynamiska hotlandskapet som nu råder. Tack vare lång erfarenhet kan våra seniora konsulter hjälpa er förstå och hantera de lagkrav som verksamheten lyder under.

Säkerhetsgranskning

Våra konsulter kan utföra både penetrationstest alternativt hjälpa till i efterarbetet av andras granskningar. Vi anser att rapporten bara är halva jobbet. Att hitta en väg framåt och tillsammans med ert team skapa en plan eller bättre förutsättningar för framtiden är minst lika viktigt.

Säkerhetsskydd

Vi har med gott resultat hjälpt ett stort antal verksamhetsutövare från ax till limpa med ackreditering och deras säkerhetsskyddsutmaningar, vilket bland annat inneburit upprättande av säkerhetsskyddsanalys samt vidtagande av åtgärder inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysiskt skydd.